ஈஸ்வரன் விமர்சனம்

சுசீந்திரனின் முந்தைய சில படங்களை...

பூமி விமர்சனம்

பூமி படத்தின் ஹீரோவான பூமிநாதனை(ஜெயம்...