முருங்கைக்காய் சூப்

தேவையானவை முருங்கைக்காய் - 1 சின்ன...