செத்துருன்னு சொன்ன உடனே செத்துறதா…. இன்ஸ்டாகிராமால் வந்த ஒரு வினை….

தற்போது இருக்கும் இளைஞர்கள் அனைவரும் குறிப்பாக பெண்களும் சமூக வலைதளங்களில் மூழ்கி கிடக்கின்றனர். இதனால் வரும் பயன்களை விட தீமைகளே அதிகமாக இருக்கிறது. இன்ஸ்டாகிராமால் ஒரு உயிர் கூட தற்போது போய்விட்டது. இது போன்று...

திராட்சை பழம் போல் மாறும் நிலா; விஞ்ஞானிகள் அதிர்ச்சி

சந்திரனின் உட்பகுதி அதிக குளிர்ச்சி அடைவதால் அதின் நிலப்பரப்பில் நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டு சுருக்கங்கள் ஏற்படுவதாக விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான நாசா அனுப்பிய நிலவின் மேற்பரப்பை ஆய்வு செய்யும் செயற்கைக் கோள்கள்...