வாழை இலை மசாலா மீன்

தேவையான பொருட்கள் சீலா மீன் அல்லது...